Waarom YL Friendships voor advocaten?
Leestijd: 5 minuten

U bent advocaat en heeft bij het beoefenen van deze functie een breed takenpakket. U neemt een adviserende en bemiddelende rol aan ten opzichte van uw cliënt, u dient te onderhandelen en soms ook te procederen over juridische zaken. U behartigt de juridische belangen van uw cliënten en dit doet u op de best mogelijke manier. Vaak wordt er gedacht dat advocaten vrijwel alleen gerechtelijke procedures voeren, maar u weet als geen ander dat dit in de praktijk lang niet altijd het geval is. Bij veel zaken zoals ontslagkwesties, echtscheidingen en bijvoorbeeld bedrijfsovernames bestaat uw werk veelal uit het informeren van uw cliënt over zijn of haar rechten en plichten. U correspondeert ook met de advocaat van de tegenpartij en onderhandelt om voor uw cliënt het maximale resultaat te bereiken die de betreffende situatie te bieden heeft.

Juridische regels en documenten

In uw functie als advocaat, dient u werkelijk alles te weten over juridische regels. U kent de meeste documenten die daarbij horen uit uw hoofd. Denk aan juridische documentatie zoals bijvoorbeeld arbeidscontracten, AVG documenten en samenwerkingsovereenkomsten. U kunt pas uw werk doen wanneer u weet hoe u de regels in dergelijke documentatie dient toe te passen. Maar wat als uw cliënt dergelijke documentatie niet op orde heeft, nog voordat er p