Privacyverklaring Young Law Friendships 

 

 

Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Young Law aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Young Law B.V. is statutair gevestigd aan de Computerweg 1 (3821 AA) te Amersfoort, kantoorhoudend aan de Ramstraat 31-33 (3581 HD) te Utrecht, en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66173175. Young Law is per e-mail te bereiken via contact@younglaw.nl en telefonisch via 085 065 47 37. 

 In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Young Law omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Dit in lijn met hetgeen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Young Law aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. 

De verwerking van persoonsgegevens door Young Law valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Young Law behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28/09/2018.  

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt wanneer u een abonnement afsluit bij Young Law. Bij het afsluiten van een abonnement wordt op de website van Young Law aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens.  

Uw e-mailadres is nodig om contact te onderhouden, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt u afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar contact@younglaw.nl. 

 Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan Young Law te verstrekken, is Young Law niet in staat een overeenkomst tot stand te laten komen. Hierdoor kan het zijn dat Young Law niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij u. 

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens 

Het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van verschillende rechtsgronden. Allereerst geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door het invullen van het contactformulier. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de gesloten gebruikersovereenkomst. Ook is het verwerken van uw gegevens noodzakelijk in verband met het gerechtvaardigd belang van Young Law, namelijk marketingdoeleinden. Tenslotte rust er ook een wettelijke verplichting op Young Law om uw gegevens op te slaan voor het uitvoeren van een automatische incasso, ingevolge vereist is om te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. 

Persoonsgegevens die fysiek worden verzameld  

Young Law verzamelt optioneel tevens persoonsgegevens welke fysiek van u worden verkregen tijdens een telefonisch (kennismakings)gesprek. Dit betreft de volgende gegevens: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. Middels het verstrekken van deze gegevens gaat u tevens akkoord met deze privacyverklaring. Aan het verzamelen van deze persoonsgegevens liggen dezelfde rechtsgronden ten grondslag die zijn genoemd onder de bovenstaande alinea.  

Cookies  
Young Law maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Young Law om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.  

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.  

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Young Law. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Young Law is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Young Law raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

Beveiliging 

Young Law heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.  

Uw privacy rechten 

Na beëindiging van de eerder gesloten gebruikersovereenkomst worden uw gegevens verwijderd. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een wijziging verlangt, is inzage in uw persoonsgegevens altijd mogelijk door contact op te nemen via friendships@younglaw.nl.  

Mocht u een klacht willen indienen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens dan kunt u dit melden door een e-mail te sturen naar friendships@younglaw.nl. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.