Juridische-hulp
Leestijd: 5 minuten

Heeft u als ondernemer juridische documenten nodig

Om aan wet- en regelgeving te voldoen heeft u enkele juridische documenten nodig. Daarbij maakt het niet uit of u als zzp’er werkt of een bedrijf heeft met personeel in dienst.

Een juridisch document bevat wettelijke bepalingen en afspraken. Een juridisch document is bedoeld om uzelf en uw bedrijf te beschermen. Door afspraken en wettelijke bepalingen op papier te zetten ontstaat duidelijkheid bij uzelf, uw bedrijf, medewerkers, klanten en leveranciers. Voorbeelden van juridische documenten zijn;

 • Algemene voorwaarden
 • Privacyverklaring
 • Koopovereenkomst
 • Een verkoopovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht of freelance-overeenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst

Contracten zoals arbeidsovereenkomsten, modelovereenkomsten en licentieovereenkomsten vallen ook onder juridische documenten

Waarom heeft u juridische documenten

Welke juridische documenten u als ondernemer nodig heeft, hangt een beetje af van de werkzaamheden die u verricht. Verkoopt u producten of diensten, heeft u personeel in dienst. Wanneer u specifieke afspraken maakt met een klant of opdrachtgever dan gebruikt u daarvoor een offerte. Wordt de offerte geaccepteerd dan wordt er een opdrachtbevestiging of contract opgesteld. Hierin staan afspraken en bepalingen waar u, maar ook de tegenpartij zich aan te houden heeft. Door deze afspraken ‘op papier’ ontstaat duidelijkheid over;

 • Het product dat wordt verkocht
 • De dienst die wordt verricht
 • De werkzaamheden die worden uitgevoerd

Er wordt bepaald wat de prijs is voor werkzaamheden, een product of dienst, hoe en wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en over de leverdatum van de werkzaamheden, de dienst of het product. Mondelinge afspraken maken kan natuurlijk ook, maar deze zijn wettelijk niet geldig. Met een getekende schriftelijke overeenkomst heeft u een altijd wettelijk bewijsstuk!

Waarvoor dienen algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn standaard voorwaarden die worden opgesteld door de verkoper of de dienstenaanbieder. In deze algemene voorwaarden staan afspraken die gelden voor al uw werkzaamheden, diensten of producten. U hoeft deze algemene voorwaarden maar één keer op te stellen. Heeft u eenmaal algemene voorwaarden opgesteld dan gelden die voor al uw diensten of producten en u hoeft dan niet meer met elke klant te onderhandelen. In algemene voorwaarden staat bijvoorbeeld;

 • Levering van je dienst of product
 • Betaling
 • Aansprakelijkheid
 • Reparatievoorwaarden
 • Garantietermijn

Niet iedereen waarmee u zaken doet, zal de algemene voorwaarden lezen. Om de algemene voorwaarden ook wettelijk te maken is het wel van belang dat u elke klant de algemene voorwaarden aanbiedt. Iedereen moet uw algemene voorwaarden kunnen lezen en hiermee ook akkoord gaan. Hiervoor voor moet u de algemene voorwaarden ‘ter hand stellen’. U mag ook verwijzen naar de plaats waar de algemene voorwaarden van u te vinden zijn. U bent niet verplicht om algemene voorwaarden te hebben, tenzij de branchevereniging waarvan u lid bent, dit voorschrijft.

Privacyverklaring en AVG

In heel de EU geldt sinds 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de AVG heeft u, bij het verwerken van persoonsgegevens, meer verplichtingen als bedrijf. Uw klanten (gebruikers) hebben door de wet AVG meer mogelijkheden om voor hun eigen privacy rechten op te komen. Hierbij gaat het vooral om de verwerking van persoonsgegevens. Zij moeten kunnen aangeven wat een bedrijf met die gegevens kan en mag doen. Een klant mag altijd inzage vragen in uw opgeslagen data en moet altijd de mogelijkheid hebben om een eerder verleende toestemming in te trekken. De AVG geldt voor iedereen binnen EU, dus voor elk bedrijf en elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt van klanten, personeel of van andere personen binnen de EU.

In een privacyverklaring moet volgens de AVG minimaal staan:

 • De contactgegevens van uw onderneming
 • Of er binnen uw bedrijf iemand is aangewezen die toezicht houdt op de naleving van de regels uit de AVG (functionaris gegevensbescherming)
 • Welke persoonsgegevens door u worden verwerkt
 • Waarom u deze persoonsgegevens nodig heeft; dus het doel en de rechtsgrond
 • Of u deze persoonsgegevens deelt met een andere organisatie
 • Hoe lang u persoonsgegevens bewaart
 • Dat uw klanten, opdrachtgevers en personeel het recht hebben (onder de AVG) op inzage, correctie, intrekken van toestemming en verwijdering
 • Waar uw klanten, opdrachtgevers en personeel terecht kunnen met klachten
 • Of uw klanten, opdrachtgevers en personeel verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken en wat er gebeurt als zij dit niet doen

Juridische documenten zelf opstellen of laten opstellen

Zoals u ziet, komt er nogal wat kijken bij het opstellen van juridische documenten. U kunt juridische documenten zelf opstellen, maar laat ze altijd nakijken door een juridisch persoon. Als u er zeker van wilt zijn dat uw juridische documenten op orde zijn dan kunt u ook contact opnemen met YL Friendships zodat zij u kunnen helpen met het opstellen van deze documenten.

Juridische documenten aanbieden aan uw klanten

Wilt u meer betekenen voor uw klanten dan kunt u ook juridische documenten aanbieden aan uw klanten. Zo worden uw klanten breder voorzien in hun behoeften. U krijgt dan uw eigen portal binnen het platform van YL Friendships. Dit portal kan worden ingericht naar uw eigen huisstijl. Er wordt dan een actie link of een contactformulier op uw website geplaatst. Hier kan uw klant de benodigde papieren bestellen. YL Friendships zorgt voor het opstellen van de juridische documenten én regelt de levering. U kunt door deze extra dienst te leveren aan uw klanten uw eigen verdienmodel uitbreiden. Wilt u hierover meer weten neem dan contact op met YL Friendships.

Geschreven door Jessica, Chief Operating Officer
David Kanters CEO

Snel schakelen is geen probleem voor dit bureau.
Door omstandigheden moesten onze plannen last minute aangepast worden en YL Friendships kwam met een prachtige oplossing waar wij nog altijd zeer tevreden over zijn.

David Kanters
CEO

Beoordelingen: