juridisch management
Leestijd: 5 minuten

Juridisch management

Management is het besturen van een bedrijf of organisatie. Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen. Om deze doelstellingen te bereiken zijn bepaalde factoren belangrijk zoals;

 • Bepaling van de strategie
 • Financieel beheer
 • Inzet van productiefactoren
 • Innovatie
 • Personeelsbeleid

In de praktijk kunnen managers zowel overheadtaken, bijvoorbeeld coördinatie, als primaire taken verrichten. Management wordt dan ook vaak gezien als onderdeel van de overhead van een organisatie. Binnen organisaties heeft juridisch management het doel de kwaliteit van juridische zaken te verbeteren en passende beheersmaatregelen vast te stellen. Veel kleine bedrijven hebben echter geen bedrijfsjurist die risico’s identificeert en daarop anticipeert. Als u als ondernemer vooraf zou weten welke juridische valkuilen er zijn en daarop dan direct zou kunnen inspelen dan zouden juridische problemen kunnen worden voorkomen. In dat geval zou u zich als ondernemer beter kunnen focussen op uw onderneming en de groei daarvan.

Juridische kwaliteit

Het doel van juridisch management is het bereiken van een zo hoog mogelijke juridische kwaliteit. De doelen die uw organisatie nastreeft zijn bepalend voor de juridische kwaliteitseisen waaraan uw organisatie moet of kan voldoen. Denk hierbij aan overeenkomsten zoals.

 • De huurovereenkomst. Deze moet op korte termijn opzegbaar zijn, maar deze moet ook verlengbaar zijn voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • De aansprakelijkheidsrisico’s. Deze moeten afdoende zijn afgedekt via algemene voorwaarden. Er moet ook een sluitend verzekeringspakket zijn afgesloten.
 • Eventuele arbeidscontracten. Deze moeten voldoen aan de wettelijke eisen en plichten
 • Een krediet bij de bank. Heeft deze zekerheidsrechten of misschien een persoonlijke borgstelling. Kunt u daarbij nog doorgroeien?
 • Werkt u samen met één of meerdere partners? Heeft u daarvoor een samenwerkingsovereenkomst?

Wanneer u als ondernemer geen tijd heeft om zelf documenten te maken kunt u dit laten doen door een van de juristen van het team van Young Law.

Uw diensten uitbreiden zonder daar al te veel voor hoeven te doen

Heeft u veel klanten die ook ondernemer zijn? Wilt u uw diensten naar deze klanten uitbreiden? U kunt uw diensten naar hun toe op zeer eenvoudige manier uitbreiden met het aanbieden van juridische documenten op uw website. Young Law is een juridische onderneming, die u als ondernemer voorzien van juridische producten tegen een vaste lage prijs. U kunt deze juridische producten, zonder zelf juridische kennis te hebben, aanbieden aan uw klanten via Young Law Friendships. Young Law Friendships maakt hierbij gebruik van een extern portal dat geconfigureerd kan worden naar uw eigen huisstijl. Het duurt maar 15 minuten om dit portal in te stellen en in gebruik genomen kan worden. Buiten het feit dat u hiermee uw klanten een extra dienst aanbiedt, verdient u hier ook aan.

Hoe werkt uw eigen juridische winkel?

Wilt u uw diensten uitbreiden naar uw klanten toe, dan is het aanbieden van juridische documenten daarvoor ideaal. U hoeft hiervoor niet over juridische kennis te beschikken. Die kennis heeft Young Law in huis. U biedt de juridische documenten aan via een portal dat wordt ingesteld door Young Law Friendships. De documenten van Young Law Friendships zijn voor uw klanten beschikbaar voor een vaste lage prijs. Uw klant kan documenten opstellen met een innovatieve contractgenerator of de juristen van Young Law stellen een contract op maat op voor uw klant. U biedt uw klanten met deze mogelijkheid de meest efficiënte oplossing.

Op uw website wordt een actielink of een contactformulier geplaatst waarmee u uw klanten verwijst naar het portal. De klant kan in het portal de benodigde juridische documenten bestellen. U kunt zelf ook documenten toevoegen aan het portal. Uw klant heeft de mogelijkheid om te kiezen voor het zelf opstellen van een contract of om een contract op maat te laten maken. Het zelf opstellen gebeurt met een contractgenerator, het op maat opstellen wordt gedaan door een jurist van het team van Young Law. U ontvangt commissie over elk besteld document. In het portal vindt u alle bestellingen en uw omzet. Juridische documenten die kunnen worden besteld zijn bijvoorbeeld:

 • Algemene voorwaarden
 • Privacyverklaring
 • Koopovereenkomst
 • Een verkoopovereenkomst
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Overeenkomst van opdracht of freelance-overeenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Modelovereenkomsten

Elke onderneming heeft juridische documenten nodig

Elke onderneming heeft meerdere juridische documenten nodig om de gang van zaken goed te kunnen regelen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Algemene voorwaarden
 • AVG-documenten
 • Privacyverklaring
 • Offerte
 • Koopovereenkomst

Young Law Friendships, onderdeel van Young Law, is in het leven geroepen om ondernemers te ontzien bij het opstellen van deze juridische documentatie. Zeker wanneer uw onderneming werkzaam is als webbouwer, accountant of advocaat krijgt u, waarschijnlijk vaak, de vraag om voor uw klant contracten op te stellen of te controleren. Dit behoort niet tot uw taken, maar het is wel zo fijn als uw klanten hun juridische documenten op orde hebben. U kunt uw klanten helpen door reseller te worden bij Young Law Friendships. Dat betekent dat u op uw website met een actielink of contactformulier uw klanten doorverwijst naar een portal. Hier kan uw klant de juridische documenten, tegen een vaste lage prijs, bestellen die nodig zijn voor zijn of haar onderneming. Deze documenten kunnen door de klant zelf worden samengesteld of ze worden door een jurist van het team van Young Law op maat gemaakt. U kunt zelf ook documenten toevoegen. Voor elk bestelde document krijgt u bovendien een commissie!

Geschreven door Jessica, Chief Operating Officer
David Kanters CEO

Snel schakelen is geen probleem voor dit bureau.
Door omstandigheden moesten onze plannen last minute aangepast worden en YL Friendships kwam met een prachtige oplossing waar wij nog altijd zeer tevreden over zijn.

David Kanters
CEO

Beoordelingen: