juridisch management
Leestijd: 5 minuten

Juridisch management

Management is het besturen van een bedrijf of organisatie. Het doel van management is het (her)formuleren en bereiken van ondernemingsdoelstellingen. Om deze doelstellingen te bereiken zijn bepaalde factoren belangrijk zoals:

  • Bepaling van de strategie
  • Financieel beheer
  • Inzet van productiefactoren
  • Innovatie
  • Personeelsbeleid

In de praktijk kunnen managers zowel overheadtaken, bijvoorbeeld coördinatie, als primaire taken verrichten. Management wordt dan ook vaak gezien als onderdeel van de overhead van een organisatie. Binnen organisaties heeft juridisch management het doel de kwaliteit van juridische zaken te verbeteren en passende beheersmaatregelen vast te stellen. Veel kleine bedrijven hebben echter geen bedrijfsjurist die risico’s identificeert en daarop anticipeert. Als u als ondernemer vooraf zou weten welke juridische valkuilen er zijn en daarop dan direct zou kunnen inspelen dan zouden juridische problemen kunnen worden voorkomen. In dat geval zou u zich als ondernemer beter kunnen focussen op uw onderneming en de groei daarvan.

Juridische kwaliteit

Het doel van juridisch management is het bereiken van een zo hoog mogelijke juridische kwaliteit. De doelen die uw organisatie nastreeft zijn bepalend voor de juridische kwaliteitseisen waa