Kinderopvang
Leestijd: 5 minuten

Wegens personeelsgebrek kregen ouders van sommige organisaties in de kinderopvang onlangs een onaangenaam bericht. Voor 5 procent van de ouders werd per september 2022, al heel snel dus, het lopende contract opgezegd. Eenzijdig en vrij abrupt. Dat moet anders, vindt de juridische documenten makelaar. Want de Belangenvereniging in de Kinderopvang (BOINK) vreest dat nog meer ouders voor een dilemma van geen opvang voor hun kinderen komen te staan. Hun kroost kan niet meer op de afgesproken dagen of op de vaste locatie terecht. Het brengt nogal wat onrust en stress onder de ouders die dachten het goed te hebben geregeld. Ze konden met een gerust hart naar het werk; voor de kindjes werd er gezorgd. Kan een organisatie dit zomaar doen? Lag hier niet een juridisch bindend document om deze impasse te voorkomen? Met een juridische documenten makelaar die vooraf wettelijke bepalingen en afspraken op schrift zet, moet dit worden voorkomen. En er zijn nog veel meer afspraken die u maar beter goed op papier kunt hebben staan. Als ondernemer en als afnemer of consument. Duidelijkheid aan de voorkant scheelt een hoop ellende en risico’s.

Juridisch touwtrekken

Reken maar dat er een juridisch getouwtrek zal plaatsvinden rondom de opgezegde contracten in de kinderopvang. Zonder een juridische documenten makelaar  wordt het lastig. Ouders staan met lege handen. Of toch niet? Kan een organisatie zich hier beroepen op overmacht? Hadden zij dit personeelstekort aan kunnen zien komen? Had een organisatie sneller op de actualiteiten van krapte op de arbeidsmarkt moeten inspelen? De gedupeerde ouder heeft er in september weinig aan wanneer hij/zij na de vakantie weer naar hun baas moet. Voor hun kleintjes moet het wel goed geregeld zijn. Zonder goede oppas kan een ouder niet aan het werk. Dit probleem kan zomaar onbedoeld een groot economisch effect krijgen. Gaat één van beide ouders thuis blijven om voor de kinderen te zorgen, dan loopt het op de arbeidsmarkt vast. Meer dan nu al het geval is. Terwijl de overheid juist nu overweegt om de kinderopvang met een kinderopvangtoeslag (bijna) gratis te maken. Om zo meer mensen aan het werk te krijgen en meer uren aan het arbeidsproces te laten deelnemen. De uitkomst van dit probleem laat zich moeilijk voorspellen.

Bescherming voor uw bedrijf

De kinderopvangorganisaties hebben geacteerd als een kat in het nauw. En die maakt rare sprongen. Hun bedrijf neemt een groot risico. Maar waarschijnlijk kunnen ze niet anders. Claims zullen niet uitblijven en bovendien komt hun betrouwbare imago en goede naam in het gedrang. Dat wil geen enkele organisatie. Financiële-  èn imagoschade kan de doodsteek zijn voor een bedrijf. Groot of klein. Met een goed contract bij de aanvang van een afspraak, opgesteld door een juridische documenten makelaar kunnen in andere gevallen uw bedrijf hiertegen beschermen. Want bij zoveel contracten die worden verbroken, als in bovengenoemde scenario, kan het voor een organisatie goed fout gaan. Voorkom dit met een juridische documenten makelaar. Met een compleet en ruim dekkend verzekeringspakket waant een ondernemer zich al snel veilig. Hij/zij denkt dan gerust te kunnen gaan slapen, omdat de grootste risico’s zijn afgedekt met een aansprakelijksverzekering en een rechtsbijstandpolis. Maar zonder een goed contract voor de levering van producten of diensten kan dat een schijnveiligheid zijn. Een slimme ondernemer neemt het heft zelf in handen en verkleint zijn/haar kans op financiële ongelukken. Met goede juridische documenten waarin de wettelijke bepalingen en specifieke afspraken zijn opgenomen, toont het bedrijf zich als een professional. Klant en leverancier weten zo van meet af aan waar men aan toe is. Vraag hulp aan een juridische documenten makelaar. Duidelijkheid aan de voorkant van een dienst of verkoop van een product is alles.

Welke documenten heeft u nodig?

Voor alle betrokken partijen is het goed om te weten waar hij/zij aan toe is. Natuurlijk is het evident dat ieder zich aan de bindende afspraken houdt. Maar daarin voorziet de Nederlandse wetgeving. Zorg dat je een poot hebt om op te staan. Een organisatie kan nu eenmaal niet zonder een aantal belangrijke documenten. En dan natuurlijk aangepast en toegespitst op de wensen en behoeften van uw zaak. Het wordt voor beide partijen aantrekkelijker, lees; minder risicovol, om zaken met elkaar te doen. Dat is in ieders voordeel. Is het voor allen helder of het gaat om een offerte, factuur, opdrachtbevestiging of een mondelinge overeenkomst? Een juridische documenten makelaar kent het onderscheid. Elk document kent zijn eigen spelregels en consequenties. Belangrijk is dat de volgende soort overeenkomsten in orde zijn. De algemene (leverings)voorwaarden, de nu zo spannende privacyverklaring, verwerkersovereenkomst, arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst en huurcontracten. Bij het opstellen zijn een aantal basisgegevens nodig waarbij de juridische documenten makelaar u kan helpen. Zo krijgen u en uw klant een duidelijk beeld over de prestatie die wordt geleverd en waar de andere partij recht op heeft. Even zo’n overeenkomst goed regelen helpt tegen misstanden en financiële tegenvallers. De moeite van het regelen zeker waard.

Geschreven door Jessica, Chief Operating Officer
David Kanters CEO

Snel schakelen is geen probleem voor dit bureau.
Door omstandigheden moesten onze plannen last minute aangepast worden en YL Friendships kwam met een prachtige oplossing waar wij nog altijd zeer tevreden over zijn.

David Kanters
CEO

Beoordelingen: