Algemene voorwaarden marketingbureau
Leestijd: 5 minuten

Wat zijn Algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn standaard of op maat gemaakte voorwaarden die zijn opgesteld door een verkoper of een dienstaanbieder. De algemene voorwaarden zijn bedoeld om deel uit te maken van elke overeenkomst die wordt gesloten tussen de aanbieder en een klant, koper of afnemer. Algemene voorwaarden gelden meestal, ook wanneer een klant, koper of afnemer deze niet heeft gelezen. Toch gelden er regels over het aanbieden van de algemene voorwaarden, hier komen we nog op terug. Algemene voorwaarden worden ook vaak de ‘kleine lettertjes’ genoemd omdat deze in een klein lettertype onder of op de achterkant van een overeenkomst staan.

Waarom zijn algemene voorwaarden belangrijk?

Algemene voorwaarden zijn in feite de spelregels die gelden bij elke overeenkomst die u afsluit met kopers, afnemers of klanten. In algemene voorwaarden staat hoe wordt omgegaan met garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, betaling of klachten. Een overeenkomst kan worden afgesloten tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. Wanneer u eenmaal algemene voorwaarden heeft opgesteld hoeft u niet bij elke overeenkomst de voorwaarden opnieuw af te sluiten. U kunt algemene voorwaarden deponeren bij de KvK (kamer van Koophandel) of bij de rechtbank. Het deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar zo zijn ze wel makkelijk opvraagbaar en hebben ze een sterkere bewijsfunctie. Soms is het mogelijk om algemene voorwaarden van de brancheorganisatie te gebruiken, u kunt ook zelf algemene voorwaarden opstellen of laten opstellen door een ervaren advocaat of juridisch adviseur.

Ter hand stellen algemene voorwaarden

Zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden altijd ‘vooraf’ ter hand stelt. Dat kunt u doen door ze persoonlijk af te geven, maar in de meeste gevallen worden algemene voorwaarden meegestuurd met de offerte. Zorg er ook voor dat de algemene voorwaarden beschikbaar zijn op uw website. Laat uw wederpartij op uw website aangeven dat ze kennis hebben genomen en akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Zo heeft u het juridisch goed voor elkaar. Wanneer algemene voorwaarden niet of te laat ‘ter hand worden gesteld’ kan de tegenpartij deze algemene voorwaarden door de rechter laten ontbinden en daarmee kan uw bedrijf (financiële) schade oplopen.

Inhoud van algemene voorwaarden

De inhoud van de algemene voorwaarden bestaat uit een opsomming van (algemene) rechten en plichten van de aanbieder en van de klant, koper of afnemer. We geven hier een opsomming van enkele gebruikelijke bepalingen in algemene voorwaarden;

 • Definities
 • Toepasselijkheid
 • Totstandkoming van de overeenkomst
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Annulering
 • Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant
 • (Op) Levering
 • Facturatie, betaling, incassokosten
 • Aansprakelijkheid
 • Overmacht
 • Opschorting en ontbinding
 • Intellectuele-eigendomsrechten
 • Geheimhouding
 • Klachtenafhandeling
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De inhoud van algemene voorwaarden is afhankelijk van meerdere factoren, namelijk uw bedrijfsactiviteiten, uw werkwijze en uw klanten. U bent niet verplicht om algemene voorwaarden te verstrekken omdat er altijd wettelijke regels zijn bij een koopovereenkomst waar u of uw klant op kunnen terugvallen. Wanneer u geen algemene voorwaarden gebruikt krijgt de klant, koper of afnemer, in de meeste gevallen gelijk bij de rechter. Daarom worden algemene voorwaarden door sommige brancheorganisatie verplicht gesteld.

Algemene voorwaarden marketingbureau

Om klanten duidelijk te maken wat de algemene afspraken zijn, is het voor een marketingbureau belangrijk om algemene voorwaarden te hebben. Algemene voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard op de overeenkomst die wordt gesloten tussen het marketingbureau en de opdrachtgevers. De inhoud van de algemene voorwaarden voor een marketingbureau bestaat uit een opsomming van (algemene) rechten en plichten waarbij de volgende bepalingen van belang kunnen zijn:

 • Totstandkoming van de overeenkomst; dit is de manier waarop de overeenkomst met uw opdrachtgever tot stand komt
 • Facturatie, betaling, incassokosten; het moment van facturatie, de betalingstermijn die u als marketingbureau hanteert, wanneer u een incassobureau inschakelt en welke incassokosten u in rekening brengt
 • De verplichtingen die uw opdrachtgever heeft aan uw marketingbureau; het tijdig verstrekken van gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht
 • Dat uw marketingbureau met de uit te voeren werkzaamheden niet garandeert dat de opdrachtgever meer klanten krijgt
 • Aansprakelijkheid; schades waar het marketingbureau niet voor aansprakelijk is
 • Overmacht; een opsomming van overmacht situaties
 • Opschorting; wanneer vind opschorting plaats
 • De opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd

Algemene voorwaarden op maat laten maken

Voor uw marketingbureau kunt u samen met een jurist van Young Law aan de slag om uw algemene voorwaarden op te stellen. Om te beginnen zal de jurist bekijken hoe uw organisatie werkt en hoe deze juridisch in elkaar zit. Dan wordt bekeken welke oplossing het beste past bij uw situatie waarbij u uiteraard de mogelijkheid heeft om wensen kenbaar te maken en vragen te stellen. De jurist adviseert u over risico’s en wijst u op de wettelijke regels en verplichtingen. Wanneer alles is doorgesproken stelt de jurist de algemene voorwaarden op en die ontvangt u dan binnen vijf werkdagen. Zo bent u ervan verzekerd dat de opgestelde algemene voorwaarden juridisch goed zijn opgesteld.

Heeft u vragen, wilt u overleggen of meer weten over de juridische documenten van Young Law dan kunt u telefonisch, via het contactformulier of via hun website contact opnemen.

Geschreven door Jessica, Chief Operating Officer
David Kanters CEO

Snel schakelen is geen probleem voor dit bureau.
Door omstandigheden moesten onze plannen last minute aangepast worden en YL Friendships kwam met een prachtige oplossing waar wij nog altijd zeer tevreden over zijn.

David Kanters
CEO

Beoordelingen: