Algemene voorwaarden laten opstellen
Leestijd: 5 minuten

Als onderneming is het aan te raden om een document met algemene voorwaarden op te stellen. Het opstellen van algemene voorwaarden voor een onderneming is niet verplicht, maar om eventuele conflicten te voorkomen in de toekomst is het absoluut verstandig om dit juridische document op orde te hebben. Veel ondernemers vinden het lastig om de algemene voorwaarden voor hun klanten op te stellen en schakelen daarom hulp in van YL Friendships.

De algemene voorwaarden

In het document met de algemene voorwaarden, moeten verschillende dingen aan bod komen. Dit doet u omdat alles voor beide partijen duidelijk is. U als onderneming laat weten wat u van uw klanten verwacht. Daarnaast weten klanten na het doornemen van de algemene voorwaarden ook precies wat zij van uw onderneming kunnen verwachten. Door het voor beide partijen duidelijk en inzichtelijk te maken, kunnen eventuele conflicten worden voorkomen. Zorg ervoor dat de klant altijd akkoord gaat met de algemene voorwaarden, voordat de overeenkomst wordt gesloten. Zo komt u als onderneming niet voor onverwachte situaties te staan. De volgende zaken dienen aan bod te komen in de algemene voorwaarden:

  • Offerte
  • Levertijd
  • Betaling
  • Eigendomsvoorbehoud

We leggen opgesomde punten verder uit in dit artikel.

Offerte

Een offerte wordt gezien als een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met een potentiële klant. In een offerte staat een uitgebreide prijsopgave, waardoor een potentiële klant kan zien wat het product of de gevraagde dienst gaat kosten. In de offerte dient u ook te benoemen hoe u bij het bedrag bent gekomen, bijvoorbeeld door uurtarieven of materiaalkosten te benoemen. De offerte wordt eigenlijk altijd genoemd in de algemene voorwaarden. Het gaat hierbij niet altijd alleen om de inhoud van de offerte zelf maar ook de melding of een offerte vrijblijvend is of dat er kosten aan verbonden zitten aan het laten opstellen van een offerte. Wanneer je ervoor kiest om een termijn van aanvaarding te hanteren, is het ook belangrijk om deze termijn te benoemen in de algemene voorwaarden.

Levertijd

Ook afspraken omtrent levertijd van producten en diensten worden benoemd in de algemene voorwaarden. Het is moeilijk om hier concrete afspraken over te maken met een klant. Een levertijd is namelijk van veel zaken afhankelijk. Zo kan er sprake zijn van overmacht, door bijvoorbeeld weersomstandigheden als deze bij uw producten of diensten meespelen. Daarnaast bent u als eigenaar van onder andere webshops ook vaak afhankelijk van een koerier die uw producten bezorgt. Het is handig om dit soort zaken mee te nemen in de algemene voorwaarden, zodat er duidelijkheid is voor klanten. U kunt een bepaalde levertijd dus niet garanderen aan uw klanten, maar u kunt wel een termijn hanteren waarbinnen u het product opstuurt naar uw klanten. Dit zorgt vaak voor een positieve uitstraling naar potentiële klanten.

Betaling

Zaken omtrent betalingen zijn ook belangrijk om te benoemen in de algemene voorwaarden. Wanneer je een betalingstermijn hanteert, is het wel belangrijk dat klanten op de hoogte zijn van deze termijn. Ook wanneer je een aanbetaling hanteert, moet dit benoemd worden richting klanten. Het kan natuurlijk voorkomen dat iemand niet of niet op tijd betaald. Door de regels omtrent betalingen te benoemen in de algemene voorwaarden, kunt u als onderneming hier altijd op terugvallen omdat de klant immers akkoord is gegaan met deze regels. Benoem hierbij dan ook altijd eventuele incassokosten en rente.

Eigendomsvoorbehoud

U zult in de algemene voorwaarden ook het kopje ‘eigendomsvoorbehoud’ moeten benoemen. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel simpel. Met eigendomsvoorbehoud wordt bedoeld dat de goederen wel al worden geleverd, maar dat het daarmee nog niet automatisch het eigendom is van de ontvanger. Pas als aan de aanvullende voorwaarde (meestal de betaling) is voldaan, dan is het product eigendom van de klant. Als een product dus op rekening wordt geleverd, is de ontvanger pas eigenaar wanneer de rekening is betaald. Dit geldt niet alleen voor producten, maar ook voor diensten. U kiest als onderneming zelf welke regels u hanteert rondom het eigendomsvoorbehoud, maar door dit in ieder geval te benoemen in de algemene voorwaarden kunt u zichzelf als onderneming beschermen tegen conflicten.

Daarnaast dienen zaken als garantie, aansprakelijkheid, transport en de afwikkeling van geschillen benoemd te worden in de algemene voorwaarden voor uw onderneming.

Wat doet YL Friendships

Hoewel er altijd wettelijke regels zijn bij een koopovereenkomst, is het dus niet verplicht om algemene voorwaarden te hanteren binnen uw onderneming. Toch is het wel aan te raden en veel ondernemers kiezen er dan ook voor om toch algemene voorwaarden op te stellen voor hun onderneming. Bovenstaande zaken dienen allemaal benoemd te worden in een document met algemene voorwaarden. Wanneer u hier zelf niet uitkomt, kunt u de hulp inschakelen van YL Friendships. YL Friendships kan ingezet kan ingezet worden als white-label product om algemene voorwaarden op te stellen voor uw onderneming maar ook voor uw klanten. Dit wil zeggen dat zij een product (in dit geval de algemene voorwaarden) voor uw onderneming produceren, maar dat u dit product omgedoopt hanteert binnen uw bedrijf. Zo lijkt het alsof u dit product zelf hebt opgesteld, terwijl het daadwerkelijk is opgesteld door een bedrijf met veel expertise.

Geschreven door Jessica, Chief Operating Officer
David Kanters CEO

Snel schakelen is geen probleem voor dit bureau.
Door omstandigheden moesten onze plannen last minute aangepast worden en YL Friendships kwam met een prachtige oplossing waar wij nog altijd zeer tevreden over zijn.

David Kanters
CEO

Beoordelingen: